Eskişehir Öğrenci Rehberi

Teknik Üniversitesi

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan 2 kampüsünde 5 Fakülte (Lisans Düzeyi), 2 Meslek Yüksekokulu (Önlisans Düzeyi), 3  Enstitüye (1’i Lisansüstü ve Doktora Düzeyi) ev sahipliği yapmaktadır.

Neden Eskişehir Teknik Üniversitesi

Öğrenci odaklı, çağdaş eğitim

Eskişehir Teknik Üniversitesinde, her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, öğrenci odaklı eğitim verilmekte; öğrenciler, uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar. Eskişehir Teknik Üniversitesinde ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, 685 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak için özveriyle çalışmaktadır.

Donanımlı altyapı

Eskişehir Teknik Üniversitesinin tüm birimleri, çağdaş yükseköğretimin gerektirdiği teknik donanıma sahip olma çabasındadır. Birimlerdeki laboratuvarlar ve atölyeler en gelişmiş cihazlarla donatılmış; eğitimde, uygulama için gerekli olan her türlü araç ve malzemeler sağlanmıştır. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesinde geleceğin yöneticilerini yetiştirmede yabancı dil bilgisinin önemi açısından birimlerinin bazılarında İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrencileri yarınlara hazırlarken onları çağdaş bilgilerle donanmış, dünyayı tanıyan, en az bir yabancı dil bilen bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.


Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesinde, her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci öncelikli eğitim verilmekte; öğrenciler, uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer almakta; kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.
Deneyimli ve birikimli öğretim elemanı
Anadolu Üniversitesinde, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli 1.600’ü aşkın öğretim elemanı ile kendi alanlarında ülkemizin önde gelen bilim ve sanat insanları da ilgili birimlerde konuk öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Tüm öğretim elemanları, birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak için hiç bir özveriden kaçınmamaktadırlar.

Donanımlı alt yapı
Anadolu Üniversitesinin tüm birimleri, çağdaş yükseköğretimin gerektirdiği teknik donanıma sahiptir. Birimlerdeki tüm laboratuvar, atölye ve stüdyolar en gelişmiş cihazlarla donatılmış, eğitimde; uygulama için gerekli olan her türlü araç ve malzemeler sağlanmıştır. Kütüphane koleksiyonlarına yeni yayınların kazandırılmasına özel bir önem verilmektedir.

İngilizce hazırlık
Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin dünya ile entegrasyonunda geleceğin yöneticilerini yetiştirmede yabancı dil bilgisinin önemi açısından birimlerinin tamamına yakınında İngilizce hazırlık eğitimi vermekte, öğrencileri yarınlara hazırlarken onları çağdaş bilgilerle donanmış, dünyayı tanıyan, en az bir yabancı dil bilen bireyler olarak yetiştirmektedir.

Nitelikli öğrenci profili
Anadolu Üniversitesinin örgün bölümlerine her yıl beş bini aşkın yeni öğrenci kayıt olmaktadır. Bunların yarıdan çoğunu; Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki liselerden mezun olanlar oluşturmaktadır.

Öğrencilerin mezun oldukları liseler de hem bulundukları kentin hem de yurdumuzun önde gelen eğitim kurumlarıdır. Öğrencilerin çoğunluğunu, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise gibi üst düzeyde eğitim veren ortaöğretim kurumları mezunları oluşturmaktadır.


Osmangazi Üniversitesi

18 Ağustos 1993 tarihinde 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Osmangazi Üniversitesi adı altında yeni bir kuruluş olarak faaliyete geçmiştir. Bu yeni oluşumda bünyesine Tıp, Mühendislik – Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültesini almıştır. Bu fakültelerin yaklaşık 32 yıllık geçmişleri vardır.Ayrıca; kuruluş kanunu ile birlikte Üniversitemize iki yüksekokul ve üç enstitü devredilmiş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin açılması öngörülmüştür.

Kuruluştan sonra ise Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu ve Bilecik Sağlık Yüksekokulu eklenmiştir. Üniversitemizde ayrıca on tane Araştırma Merkezi faaliyet göstermektedir.

Üniversitenin Öğrencilerine Sunduğu İmkanları

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI
2005 ÖSS sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000’e ve dil puanı ile ilk 1000’e girerek Üniversitemize kayıt yaptıran normal örgün öğretim lisans programı öğrencilerine 12 ay süreyle 110 YTL’den az olmamak koşulu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği miktarda karşılıksız başarı bursu verilecektir. Ayrıca; maddi durumu kısıtlı öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır. Burslar takip eden öğretim yıllarında Üniversitenin belirlediği esaslara göre ödenmeye devam etmektedir.

KREDİ ve ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin devlete olan bir yıllık maliyetleri her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirlenmektedir. Belirlenen bu maliyetin büyük bir kısmını devlet karşılarken, geri kalan miktar öğrenci tarafından Öğrenci Katkı Payı adı altında iki taksitte ödenir.

Öğrenci isterse, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurarak ödeyeceği katkı payını anılan kurumdan harç kredisi olarak alabilmektedir. Ayrıca, öğrenim kredisi almak için de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurabilirler.

İkinci Öğretime devam eden öğrencilerin öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir Yıllık öğrenim ücretinin yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı ise ikinci dönem başında tahsil edilmektedir.

KÜTÜPHANE VE LABORATUVAR OLANAKLARI
Üniversitemiz kütüphanesinde okuma salonlarından aynı anda 1000 okuyucu yararlanabilmektedir. Okuma salonları dışında araştırmacıların kullanımı için özel çalışma odaları bulunmaktadır. Kütüphanemiz çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında kablosuz network sistemi ile internet olanağına sahiptir.

Tüm birimlerimizde, öğrencilerimizin kullanımına açık internet ağına bağlı bilgisayarlarla istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir.

Modern teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvar ve atölyelerde öğrencilerimizin aldıkları eğitim ile ilgili olarak uygulama yapılmaktadır.

YAZ OKULU
Yaz Okulu ile, açılması halinde, güz ve bahar yarıyıllarında alınamayan dersleri alabilme, not yükseltmek amacıyla ders alabilme, başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme olanağı vardır.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Üniversitemizde çok gelişmiş olanaklara sahip Yabancı Diller Bölümü mevcuttur. Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinde zorunlu, diğer lisans programlarında ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda kontenjan dahilinde isteğe bağlı bir yıl hazırlık sınıfı okuma olanağı vardır.Amacımız Osmangazi Üniversitesi’ne yeni kayıt olan öğrencilerimizin tümünün hazırlık sınıfı okumalarını sağlamaktır.

AKADEMİK DANIŞMANLIK
Osmangazi Üniversitesi’nde kayıtlı olan her öğrenciye bir akademik danışman atanır. Akademik danışman öğrencinin karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olur.

YURTLAR
Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesi’ne bitişik Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 3000 yataklı Dumlupınar Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Aynı kuruma bağlı Yunusemre Öğrenci Yurdu ve Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu da şehrimizin değişik semtlerinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir. Kuruma bağlı yurtlarda odalar birden fazla öğrencinin kalabileceği standarttadır. Şehrimizde bulunan özel yurtlar ve apart daireler de öğrencilerin barınma gereksinimlerine cevap verebilecek niteliktedir.

KREDİ YURTLAR KURUMU ÖĞRENCİ YURTLARI
1. Dumlupınar Yurt Müdürlüğü, Meşelik Kampüsü Yanı, Tel: 239 37 75 – 239 37 76
2. Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu, Sakarya Cad. Tel: 230 18 96 – 230 18 62
3. Yunusemre Yurt Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Yanı, Tel: 335 33 00 – 335 28 28

SAĞLIK HİZMETLERİ
Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Mediko- Sosyal Merkezi, öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgilenmektedir. Bu merkezde poliklinik düzeyinde verilen ilk hizmetten sonra ileri tetkiklerin gerekmesi halinde öğrenciler Üniversite Hastanesi’ne sevk edilmektedir. Osmangazi Hastanesi, 1000 yatak kapasitesi ve poliklinikleri ile başvuranların tüm sağlık sorunlarına çağdaş yaklaşımlarla çözüm bulacak olanaklara sahiptir. Mediko Sosyal Merkezi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Biriminde başvuruda bulunan her öğrenciye özel sorunlarının ve uyum problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır. Aynı Merkezde bulunan Gençlik Danışma Birimi ise, üreme sağlığı ve cinsellik konularında hizmet vermektedir.

KAFETERYALAR
Üniversitemizin özel firmalara ihale olunmuş, her fakülte binasında özel kantinleri vardır. Bunun yanısıra Üniversitemizin Meşelik Kampüsünde bir dinlenme tesisi, Hastanenin içinde bir pastane ve fastfood vardır.

İNTERNET CAFE
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanlık binasında bulunan İnternet Cafe 100 Bilgisayarla öğrencilere hizmet vermektedir. Bilgisayar kullanımının ücretsiz olduğu Cafenin kurulmasındaki amaç Öğrencilerin eğitimleri ve dersleri hakkında internetten faydalanabilmesidir. Ayrıca Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yuksekokullarında internet ağına bağlı Bilgisayar Laboratuvarları mevcuttur.

PTT – BANKA HİZMETLERİ
Üniversitemizde Meşelik Kampüsü Hastane içinde tüm PTT hizmetlerini veren bir şube mevcuttur.

Pek çok bankanın ATM’ si ve Türkiye İş Bankasının bir şubesi Meşelik Kampüsü içinde hizmet vermektedir.